maandag 14 september 2015

Bijdrage namens Platform aan inspraakronde over Asielzoekerscentrum

Voorafgaand aan de vergadering van de Stedelijke Commissie en na de actie vóór het Stadhuis om vluchtelingen en asielzoekers welkom te heten in Enschede, organiseerde de gemeenteraad een inspraakronde.Namens het Platform Vluchtelingen en Asielzoekers Enschede leverder Jan van Lijf, voorzitter van het Platform, de volgende bijdrage aan die inspraakronde:Voorzitter,

Dank voor deze gelegenheid, om namens het Platform Vluchtelingen en Asielzoekers Enschede, in te spreken bij deze Stedelijke Commissie.

Geachte raadsleden,

U moet een moeilijk besluit nemen, over een vestiging van een AZC hier in Enschede.
Namens ons platform wil ik u meenemen, in een stukje geschiedenis van Enschede. Als stad hebben wij een langdurige traditie, om mensen in nood al dan niet tijdelijk, op te vangen binnen onze gemeente. Onze traditie loopt vanaf de 19e en 20e eeuw waarbij Enschede vele duizenden Belgische vluchtelingen heeft opgevangen. Later volgden  joodse vluchtelingen uit het Duitsland van vlak voor de tweede wereldoorlog. Gevolgd door  Hongaarse vluchtelingen, in de jaren 50,vluchtelingen uit Chili en Vietnam in de jaren 70, vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië in de jaren 80 en 90. En niet te vergeten, de vele syrisch-orthodoxe vluchtelingen uit zuidoost Turkije. De laatste jaren de opvang van ex-ama’s. (alleenstaande minderjarige asielzoekers)

De reden dat ik dit memoreer ligt besloten in het feit, dat we op dit moment geconfronteerd worden, met een humanitair drama van een ongekende schaal. Niemand laat het onberoerd, wat dagelijks op ons afkomt. Wij Nederlanders hebben een groot moreel plichtbesef. Wij willen geen mensen slachtoffer laten zijn van oorlog, terreur en criminelen. Wij willen geen gezinnen op straat laten slapen en wij willen niet dat er mensen zijn die omkomen door kou en honger. Dat willen en kunnen  wij niet accepteren.  

Vluchtelingen zijn mensen die  geholpen moeten worden. Nederland neemt hierin zijn humanitaire verantwoordelijkheid. Dat past in onze traditie, ook hier in Enschede.
Ons Platform bestaat uit een  mix van vrijwilligers die op basis van humaniteit en betrokkenheid begaan zijn met het lot van vluchtelingen, die binnen onze stad aanwezig zijn. Vluchtelingen zijn een groep mensen, die regelmatig tussen de wal en het schip vallen. Zij zijn op zoek naar veiligheid, vaak slachtoffers van oorlog en vervolging. Eenmaal op veilige grond  doen zij als regel hun best om op te gaan in de massa.

Beelden die door sommigen zijn opgeroepen, over wie zij zijn en wat zij zullen gaan doen worden door ons niet herkend.  Die eenzijdige informatie over vluchtelingen roept gevoelens van onveiligheid op en dat begrijpen wij, maar  herkennen wij niet!

De in onze gemeente verblijvende asielzoekers en ongedocumenteerden, die wij dagelijks meemaken leren onze taal, zij willen graag nuttig bezig zijn en doen hun best om deel uit te maken van onze gemeenschap. Wat hen verbind is het gegeven, dat zij op geen enkele wijze in staat zijn om binnen hun eigen regio veiligheid en perspectief te vinden. 

Vluchtelingen zijn in onze stad aanwezig en zij doen over het algemeen hun best om zich aan te passen aan al onze lokale tradities.  Natuurlijk begrijpen wij heel goed, dat de komst van een nieuw AZC tot allerlei gevoelens van onrust en onmacht leiden. Natuurlijk zien wij dat er Enschedeërs zijn die zich overvallen voelen en geschrokken zijn. Onze ervaring is dat deze angsten niet terecht zijn. Vluchtelingen moeten zich willen voegen in onze normen en waarden.

Daarom is het van bijzonder belang dat er voldoende aandacht komt voor traumaverwerking met hulp van professionals en voldoende dagbesteding. Dit zijn absolute randvoorwaarden om een groep van deze omvang te kunnen laten integreren binnen onze samenleving.
Ook zal dit zal bijdragen aan een gevoel van welkom zijn. Als je welkom bent ga je anders om met een nieuwe werkelijkheid, dan wanneer je wordt weggehoond.

Bij het vaststellen van dit raadsvoorstel is het ons inziens van groot belang, dat u een afweging maakt tussen het bieden van perspectief en het stellen van randvoorwaarden voor iedereen.

Indien u besluit om in te stemmen met dit raadsvoorstel, biedt het platform Vluchtelingen en Asielzoekers Enschede haar kennis en kunde aan, om vluchtelingen en omwonenden bij te staan in het vinden van een weg naar een veilige en duurzame toekomst.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten