dinsdag 8 september 2015

Welkom

Het Platform Vluchtelingen en Asielzoekers Enschede is al jaren actief om stateloze vluchtelingen, ook wel ongedocumenteerde medeburgers genoemd, een gezicht te geven. Het hardvochtige Rijksbeleid gaat er van uit dat zij niet bestaan, terwijl wij weten dat deze groep onmiskenbaar deel uit maakt van onze samenleving. Als Platform bestaan wij uit een groep mensen van verschillende achtergronden die zich het lot heeft aangetrokken van mensen die zich, door dit beleid van ontkenning en verdringing, aan de onderkant van de samenleving bevinden.

Nu er ook een grote groep vluchtelingen naar Nederland komt door de groteske uittocht vanuit Syrië en Afrika en op de vlucht zijn geraakt door oorlog, terreur en honger treedt ons Platform uit de anonimiteit.

Al onze leden willen graag hun kennis en kunde ter dienste stellen aan de samenleving en aan iedereen die zich het lot van deze groepmedemensen aantrekken.

Jan van Lijf, voorzitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten